Om fyrstedømme og himmerrige

Nedlægningen af grundstenen til den karolingske abbedikirke kan tidsfæstes til år 822. Det var en treskibet basilika med et kvadratisk kor og en kapeltilbygning. Kirken blev viet i år 844. Før 873 blev denne bygning udvidet med tværarme og et nyt kor.

Ifølge Corveys annaler blev der mellem 873 og 885 opført et tretårnsanlæg. I årene 1145 til 1159 under abbed Wibald von Stablo fulgte ombygningen af dette tretårnsanlæg til den endnu i dag bevarede dobbeltårnsfacade. Det indbefattede afrivningen af det centrale tårn i midten samt tilbygningen af de to facadetårne. Mellem 1585 og 1616 fulgte en sekundær stor ombygning under abbed Theodor von Beringhausen. Der blev foretaget arbejder og renoveringer på tårngavlene og tårnspir.

Den trediveårige krig førte til den karolingske abbedikirkes undergang. Med undtagelse af vestværket blev kirken nedrevet i 1665. Nybygningen af kirken skete mellem 1667 og 1671 hovedsagligt efter skitserne af kapucinerpræsten Polykarp og blev udført af arkitekten Niclas Dentel. Den afsluttende indvielse fandt sted i året 1683. De karolingske abbedibygninger blev stærkt ødelagt i trediveårskrigen. Nybygningen af abbediet begyndte i 1699 under fyrsteabbed Florenz von dem Felde og blev afsluttet i år 1714 under fyrsteabbed Maximilian von Horrich. Under de følgende fyrsteabbeder Carl von Blittersdorf og Caspar von Böselager blev forbygningerne med urtårnet og portanlægget , remisen (Justus Wehmer, 1730) samt tehuset (Franz Christoph Nagel, 1741) bygget.

Tal datoer Fakta
844 blev den første stenkirke viet i Corvey
1145 Ombygning af vestværket
1699 Nybygning af abbediet som barok residens