Van vorstendom en hemelrijk

De eerste steen van de Karolingische abdijkerk is in 822 gelegd. Het was een basiliek met drie schepen, met een vierkant koor en een kapel als aanbouw. De kerk werd in 844 gewijd. Voor 873 werd het bouwwerk uitgebreid met zijbeuken en een nieuw koor.

Volgens de annalen van Corvey werd er tussen 873 en 885 een complex met drie torens gebouwd. In de jaren 1145 tot 1159 volgde onder abt Wibald von Stablo de hervorming van dit complex met drie torens tot de gevel met dubbele torens die tegenwoordig nog bestaat. Tussen 1585 en 1616 volgde een tweede grote verbouwing onder abt Theodor von Beringhausen. Er werden werkzaamheden en renovaties aan de puntgevels en de torenspitsen verricht.

De Dertigjarige Oorlog leidde tot de ondergang van de Karolingische abdijkerk. Met uitzondering van het westwerk werd de kerk in 1665 afgebroken. De nieuwbouw van de kerk volgde tussen 1667 en 1671 voor het belangrijkste deel volgens de ontwerpen van de Kapucijnerpater Polykarp en door de architect Niclas Dentel. De afsluitingswijding vond in 1683 plaats.

De Karolingische abdijgebouwen werden tijdens de Dertigjarige Oorlog sterk verwoest. De nieuwbouw van de abdij begon in 1699 onder prins-abt Florenz von dem Felde en werd in 1714 onder prins-abt Maximilian von Horrich voltooid. Onder de volgende prins-abten Carl von Blittersdorf en Caspar von Böselager ontstonden de voorgebouwen met klokkentoren en poort, de remise (Justus Wehmer, 1730) en het theehuis (Franz Christoph Nagel, 1741).

 

Cijfers, data, feiten
844 de eerste stenen kerk in Corvey wordt gewijd
1145 verbouwing van het westwerk
1699 nieuwbouw van de abdij als barokke residentie